AIzaSyCh6hUF0tMKUn0HeUYUrp3Tq2tGwciCgM4

People and relationships

Comments · 1501 Views

Trong phần này các từ vựng sẽ được sắp xếp như một cuốn từ điển giúp chúng ta dễ học từ vựng tiếng Anh hơn.

Woman 
/ˈwʊm.ən/
- phụ nữ
Baby 
/ˈbeɪ.bi/
- đứa trẻ
Girl 
/gɜːl/
- con gái
Man 
/mæn/
- đàn ông
Parents 
/ˈpeə.rənts/
- bố mẹ
Grandparents 
/ˈgrænd.peə.rənts/
- ông bà
Husband 
/ˈhʌz.bənd/
- chồng
Children 
/ˈtʃɪl.drən/
- trẻ con
Granddaughter 
/ˈgrænd.dɔː.təʳ/
- cháu gái
Wife 
/waɪf/
- vợ
Boy 
/bɔɪ/
- con trai
Grandson 
/ˈgrænd.sʌn/
- cháu trai
 
Luyện tập từ vựng
Bạn hãy nhìn vào tranh để xem gợi ý và kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo nên từ đó.
Hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, UNDO để quay lại, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.
Bạn cũng có thể dùng bàn phím để thao tác:
(Bạn hãy tắt tiếng việt trước khi dùng)
+ phím CHỮ CÁI để hoàn thành từ.
+ phím ENTER để Check hoặc Next hoặc Redo.
+ phím DELETE hoặc BACKSPACE để undo.
Một từ được cho là qua khi bạn không dùng tới sự trợ giúp.
Comments
Farooq Saddique 2 months ago

Me New Here Learn English Any Body Chat With Me

 
 
Turkay Mustafali 3 months ago

How Are You

 
 
Turkay Mustafali 3 months ago

Hello

 
 
javid Khan 3 months ago

Hi

 
 
yogendra singh 5 months ago

Hi

 
 
Ranjeet Deval 5 months ago

Hi

 
 
Mazhar Hussain 5 months ago

Hello He R U

 
 
Ali Ali 6 months ago

Hii Everyone

 
 
Nuraeni sulaiman 6 months ago

Want to Practice Speak English

 
 
jocolano 6 months ago

Hello